چالش‌های تدریس آلمانی

انجام هیچ کاری آسان نیست. من به این جمله اعتقاد قلبی دارم و مطمئنم ساده‌ترین شغل جهان در نظر هرکس، چالش‌هایی مختص به خود را دارد. برآمدن از پس این چالش‌ها، هر فرد شاغل به آن شغل را در مسیر آینده و پیشرفتش، به فردی متخصص و حرفه‌ای تبدیل می‌کند. چالش‌های تدریس آلمانی هم در […]

خواب هشت ساله

این هشتمین سالی است که نوروز را، لحظه‌ی تحویل سال را، تنها و در اتاقی سرد سپری می‌کنم. از سرمایش شکایتی ندارم. غربت آدمیزاد را سرد می‌کند. از تنهایی‌اش هم حقیقتاً شاکی نیستم. تنهایی راحت‌ترم؛ خودمم و نیازی به ادا و اطوار نیست. راحت با خدایم دردودل کرده و به باد فضیحتش می‌بندم که ای […]