از تکریت تا تکریت | بخش اول: فیصل اول

ما اطلاعات زیادی دربارۀ صدام حسین داریم. با او طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم را تجربه کرده و لحظه به لحظه سقوط و مرگش را شاهد بوده‌ایم اما صدام حسین، چگونه به حکومت رسید؟ چه فضا و چه جامعه‌ای، زمینه‌های حکومت او را مهیا کرد؟ در سری نوشته‌های «از تکریت تا تکریت»، قدم به قدم با تاریخ معاصر عراق پیش خواهیم رفت تا در نهایت، به پاسخ خود برسیم: صدام، چگونه صدام شد؟