حالت مجهول{تمرین}

یادآوری برای ساخت جملۀ مجهول، یعنی جمله‌ای که در آن کنندۀ کار (فاعل) حذف شده، مبنا را بر فعل werden گذاشته و این فعل را در جایگاه یک Modalverb در جمله استفاده می‌کنیم. B1 01 Wie entstand das Internet? Markieren Sie in dem folgenden Text alle Passiv- und Passiv-Ersatzformen. Mitte der 1950er-Jahre bestand die Welt […]

پسوند صفت{تمرین}

یادآوری چهار قاعدۀ اصلی برای تعیین پسوند صفت (Adjektivdeklination) در آلمانی: 1- اگر آرتیکل یا جانشین آرتیکل در جمله استفاده نشده باشند (هیچ اثری از آرتیکل مشاهده نشود)، پسوند آرتیکل هرچه باشد، به صفت منتقل می‌شود. 2- در صورت مشاهدۀ آرتیکل یا جانشین آن، اگر آرتیکل تغییر نکرده باشد، پسوند صفت ما همواره e- است. […]

واژگان درس ۱ – Aspekte neu B1

Auftakt alleinerziehend adjektiv پدر یا مادری که به‌تنهایی بچه را بزرگ کند Immer mehr Alleinerziehende in Deutschland sind arm. Viele Kinder von Alleinerziehenden wachsen in Armut auf. aufwachsen verb intransitiv trennbar, unreg., Perfekt mit sein بزرگ شدن، رشد کردن، قد کشیدن، جلوی کسی سبز شدن (اصطلاح) Er wuchs bei seinen Eltern in geordneten Verhältnissen auf. […]

بررسی ریشه فعل ausspannen

تا اوایل قرن بیستم میلادی، اصلی‌ترین وسیله‌ی نقلیه در اروپا، درشکه بود. درشکه‌هایی که یک یا چند اسب آن را به‌دنبال خود می‌کشیدند و حکم خودرو، اتوبوس و در مسافت‌های طولانی‌تر، هواپیماهای آن زمان را داشتند. مسافرت با درشکه فوق‌العاده خسته‌کننده و اگر مقصد دورتر از مبدا بود، فوق‌العاده زجرآور می‌شد. نه صندلی‌ها آن‌چنان راحت، […]

بررسی انواع مفعول در آلمانی | داتیو و آکوزاتیو

به‌صورت سنتی، «مفعول» را کسی یا چیزی تعریف می‌کنیم که فعل بر روی آن انجام می‌شود. مثلاً در جمله‌ی «علی برنج را می‌خورد.»، فعل «خوردن» بر روی «برنج» انجام می‌شود و بنابراین «برنج» را مفعول می‌دانیم. این انجام فعل (کار) بر روی مفعول در آلمانی به‌دو صورت مورد بررسی قرار می‌گیرد. یا مانند مثال ما، […]

بررسی پیشوند ent در آلمانی

پیشوند «ent» از جمله پیشوندهای جدانشدنی در زبان آلمانی محسوب می‌شود که با اضافه شدن به فعل، بار معنایی «جدا شدن یا جدا کردن/انفصال/قطع شدن یا قطع کردن» را به‌آن اضافه می‌کند. تا حدودی می‌توان آن را معادل «dis» یا «de» در انگلیسی نیز دانست. به مثال زیر توجه کنید: (1a) Er entkommt seinen Verfolgern, […]

خواب هشت ساله

این هشتمین سالی است که نوروز را، لحظه‌ی تحویل سال را، تنها و در اتاقی سرد سپری می‌کنم. از سرمایش شکایتی ندارم. غربت آدمیزاد را سرد می‌کند. از تنهایی‌اش هم حقیقتاً شاکی نیستم. تنهایی راحت‌ترم؛ خودمم و نیازی به ادا و اطوار نیست. راحت با خدایم دردودل کرده و به باد فضیحتش می‌بندم که ای […]